Konstruktion

Det är här det börjar…

Våra konstruktörer ansvarar i första hand för att koncept-, inrednings- och arkitektritningar översätts till fungerande produktionshandlingar. De konstruerar i Solid Works. Granskningshandling i 3D gör det enkelt för alla att förstå hur den slutliga produkten kommer att se ut före produktion.

Våra konstruktörer kan, med sin erfarenhet av att jobba med inredning, även vara ett bollplank tidigt i processen när ni planerar att ta fram nya koncept och produkter. Exempelvis vid val av material, ytbehandling, produktionsmetod och annat som kan påverka produktens kvalitet och hållbarhet över tid. 

Tveka inte att höra av er till vår konstruktionsavdelning om ni känner att de kan vara till hjälp i ert projekt.

KONTAKTA OSS