Den miljövänliga UV-lackeringslinan är en av de största stoltheterna i vårt snickeri – för oss är det mycket viktigt att göra vad vi kan för att bidra till en bättre planet. Att UV-linan är miljövänlig beror på att härdningsprocessen inte är lösningsmedelsbaserad utan att härdningen istället sker med ultraviolett ljus. Vi UV-lackerar fanerade produkter, plywood, MDF-skivor m.m.

Begränsningar i dimension:
Maxbredd: 1200 mm
Minimilängd: ca 300 mm (bedöms från fall till fall)
Tjocklek: Alltför tunna skivor kan påverkas av värmen och därför kröka sig

UV-linan har även bets- och putsfunktion.